Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

West Side Story

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2022Kesto: 156 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
1080p 2.39
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 8717418604950

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

S­piel­ber­gin tul­kin­ta sa­man­ni­mi­sestä Broa­dway-­mu­si­kaa­lis­ta on ko­mea, mut­ta ku­mi­se­va ee­pos.

S­piel­ber­gin tul­kin­ta sa­man­ni­mi­sestä Broa­dway-mu­si­kaa­lis­ta on ko­mea, mut­ta ku­mi­se­va ee­pos. Kym­me­nellä Os­ca­ril­la ai­koi­naan pal­ki­tun vuo­den 1961 fil­ma­ti­soin­nin si­jaan tässä esi­ku­va­na on al­ku­peräi­nen vuo­den 1957 mu­si­kaa­li, jo­ka tuo­daan vir­heettömän kau­ko­put­ken lä­pi ny­kyai­kaan il­man 1950-lu­vun näyttämöstä luo­pu­mis­ta. Ta­ri­nan taus­tal­la on Wil­liam Sha­kes­pea­ren Ro­meo ja Ju­lia.
1950-lu­vun New Yor­kin ka­dut ovat mui­kea näyttämö val­koi­hois­ten Jet­sien ja puer­to­ri­co­lais­ten Shark­sien ka­tu­jen­gien yh­tee­no­toil­le. Sha­kes­pea­ren Ca­pu­le­tit ja Mon­ta­guet saa­vat nyt tehdä ti­laa pait­si ajat­to­mal­le rak­kaus­ta­ri­nal­le myös ka­pi­ta­lis­mia ruu­miil­lis­ta­vil­le pur­ku­lait­teil­le, jot­ka vetävät alas kort­te­lin ker­ral­laan uu­den maail­man tieltä. Tu­ho ja elämä sen lo­mas­sa vä­lit­tyvät kau­niin pe­rio­dius­kot­ta­vas­ti ja vas­taan­sa­no­mat­to­man ihas­tut­ta­vas­ti. Näyttämö ei voi­si siis ol­la ve­toa­vam­pi.
Myös ko­reog­ra­fia ve­toaa. Alun ää­netön ba­let­ti tun­tuu ole­van juu­ri oi­kea va­lin­ta viemään ny­ky-y­leisö pe­rio­di­mu­si­kaa­lin uu­me­niin. Sil­ti vals­si al­kaa pian tun­tua me­kaa­ni­sel­ta ja ah­taal­le tun­nes­kaa­lal­le lei­ka­tul­ta. It­se lau­la­vien täh­tien omis­tau­tu­mis­ta roo­leil­leen voi ihail­la, mut­ta näi­den ulo­san­nis­ta tai vai­heis­ta on vai­kea in­nos­tua.
Nyt 100 mil­joo­nan dol­la­rin bud­jet­ti nä­kyy vir­heettömäs­ti maa­lat­tu­na kan­vak­se­na, jo­ka var­mas­ti täyttää kaik­ki nos­tal­gian aset­ta­mat vaa­ti­muk­set, mut­ta it­se ta­ri­nan imu ja va­li­tet­ta­vas­ti myös mu­siik­ki­nu­me­roi­den nos­te jää hei­kok­si. Lip­pu­luu­kul­la tämä ar­vat­ta­vas­ti flop­pa­si. Noin 75% tuo­tan­to­bud­je­tis­ta saa­tiin ta­kai­sin, mut­ta kat­so­ja­na tun­tuu, että 2,5 tun­tia jää huk­kain­ves­toi­nik­si. Myönnän, että mu­si­kaa­li ei ole lem­pi­gen­re­ni, mut­ta tässä ko­ko­nai­suus tun­tuu vaa­ti­van kat­so­jal­taan lii­kaa ja jäävän si­ten kau­niik­si, mut­ta pe­rin elot­to­mak­si ko­piok­si edeltä­jistään. Ehkäpä tämä oli oh­jaa­jan hen­kilö­koh­tai­nen nos­tal­gia­mat­ka, mut­ta ta­sa­pak­sun toik­ka­roi­vas­ti ete­nevä ta­ri­na uh­kaa jättää muut kuin mu­si­kaa­lin fa­nit kylmäk­si.
Lo­pul­ta kiin­nos­ta­vin asia elo­ku­vas­sa on ky­sy­mys siitä mik­si Spiel­berg ko­ki ai­heen nyt ajan­koh­tai­sek­si? On­ko ky­se kah­tia­ja­ko­jen ja vas­tak­kai­na­set­te­lui­den ajat­to­muu­des­ta, ja hei­veröi­sestä toi­vees­ta yh­teis­kun­nan ehey­ty­mi­sek­si näinä ai­koi­na so­me-rai­vos­ta, it­seään ruok­ki­vis­ta tie­to­sii­lois­ta ja mo­der­nis­ta jen­giy­ty­mi­sestä huo­li­mat­ta? Ehkä. Ai­na­kin näi­den tee­mo­jen poh­din­ta tun­tuu täyttävän sen tyh­jiön mitä kaa­va­mai­sek­si jäävä ta­ri­na jättää.

Kuva

Komea kuva on periodiuskottava, uskottavan hikinen ja Kodak-eleganssin värjäämä. Anti on viitseliästä lavastusta ja hehkeää väritoistoa myöten filmaattinen ja virheettömästi huoliteltu.

Ääni

Skarppi ääniraita leikittelee paikoin dialogin puutteella ja luo musikaalia tilaäänien keinoin. Alkukohtauksen äänetön baletti on leikkisä ja sopuisa johdanto luvassa olevaan musikaaliin. Runsaat musiikkinumerot vievät tätä enakkoluulottomasti, mutta hieman leikatusti eteenpäin.

Ekstrat

Ekstroissa 90 minuuttia lisukkeita elokuvan ja sen musiikkinumeroiden synnystä. (IJ)
29/04/2022

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy