Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Seraphine

Séraphine 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 121 minuuttia
Julkaisija: Cinema MondoKuva:
Anamorfinen 1.85
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Cinema Mondo) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tai­tei­li­jan ar­vo esi­tetään elo­ku­vis­sa me­nes­tyk­sen kaut­ta.

Tai­tei­li­jan ar­vo esi­tetään elo­ku­vis­sa me­nes­tyk­sen kaut­ta. Elämä­ker­ran taus­tal­la on usein jon­ki­nas­tei­nen ylei­sem­pi huo­mio, hyväk­syntä hen­gen­työssä. Seit­semän Ce­sa­rin yllä­tys­voit­ta­jak­si vuon­na 2009 ko­hon­nut Se­rap­hi­ne ha­kee la­ven­net­tua kul­maa to­tut­tuun.
Tai­dek­rii­tik­ko Wil­liam Uh­de saa­puu lo­mai­le­maan Rans­kan maa­seu­dul­le. Kau­pun­gil­ta kan­tau­tuu hu­hu, jon­ka mu­kaan her­ran lo­ma-a­sun­toa sii­voi­le­van Se­rap­hi­nen maa­lauk­siin kan­nat­tai­si tu­tus­tua. On sa­no­mat­ta selvää, että sak­sa­lai­nen tai­teen­tun­ti­ja ihas­tuu vä­littömäs­ti nä­kemäänsä. Vaik­ka sii­voo­jat­ta­ren nai­vis­ti­nen il­mai­su lu­moaa Uh­den, edessä ole­va so­ta sot­kee pa­has­ti töi­den jul­kis­ta esil­le­pa­noa. Me­nes­tys saa odot­taa.
Se­rap­hi­ne jat­kaa ras­kai­ta hom­miaan. Tu­lot ker­tyvät ko­lik­ko sieltä, ko­lik­ko täältä. Rak­kaus maa­laus­ta­tee­seen säi­lyy, saa­tu huo­mio ko­hot­taa it­se­tun­toa. Etu­mak­sut ja ke­hut eh­tivät jo­pa nous­ta hat­tuun.
Tai­teen pe­las­ta­va vai­ku­tus ku­va­taan poik­keuk­sel­li­sen is­keväs­ti. Se­rap­hi­ne on herkkä esi­merk­ki tai­tees­ta osa­na elämää. Se an­taa lu­pauk­sia tu­le­vai­suu­den un­derg­roun­dis­ta ja val­ta­vir­ran ul­ko­puo­lel­la toi­mi­mi­sen kau­neu­des­ta — ai­ka­na en­nen oi­kean ter­mistön syn­tyä.

Kuva, ääni & ekstrat

Rakkautta & Anarkiaa -sarjan julkaisussa kuvaterävyys on pari napsua turhan alhaisella tasolla. Väripaletissa on merkittävästi toivomisen varaa. Sama toive toistuu lisämateriaaliosastolla. (VA)
10/06/2020

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy