Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Dyyni

Dune 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2021Kesto: 155 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4K HDR 2.39
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018020627

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Nuo­ri aa­te­lis­poi­ka seu­raa van­hem­pien­sa mu­ka­na vaa­ro­jen täyttämäl­le aa­vik­kop­la­nee­tal­le, jon­ka dyy­neillä on tu­le­va rat­kea­maan tais­te­lu ga­lak­sin her­ruu­des­ta.

Nuo­ri aa­te­lis­poi­ka (Ti­mothée Cha­la­met) seu­raa van­hem­pien­sa mu­ka­na vaa­ro­jen täyttämäl­le aa­vik­kop­la­nee­tal­le, jon­ka dyy­neillä on tu­le­va rat­kea­maan tais­te­lu ga­lak­sin her­ruu­des­ta. Kei­sa­rin tah­to pyö­rittää pi­ruet­tia, jon­ka kier­rok­sia on vään­net­ty kylmä­ve­ri­ses­ti jo vuo­si­sa­to­ja etukä­teen.
F­rank Her­ber­tin sci­fi-ro­maa­nien klas­sik­ko (1965) on osoit­tau­tu­nut mel­koi­sek­si mus­te­ka­lak­si le­vy­lau­ta­sel­la. Da­vid Lynch te­ki ta­ri­nas­ta oman kru­me­lu­rein ko­ris­tel­lun se­kopäi­sen ri­ta­ri­lo­run­sa vuon­na 1984. Sci-Fi -ka­na­va yrit­ti kam­me­ta ta­ri­nan tv-sar­jak­si vuon­na 2000. Nyt on De­nis Vil­le­neu­ven vuo­ro ot­taa kieh­to­vas­ta ta­ri­nas­ta nis­ka­lenk­kiä kah­den elo­ku­van muo­dos­sa.
Dyy­nin uu­si fil­ma­ti­soin­ti ja­kaa se­kin mie­li­pi­teitä po­la­ri­soi­vas­ti. Al­ku­peräi­siä kir­jo­ja lu­ke­mat­ta, ja Lync­hin ek­top­las­mahörhöi­lyä ka­vah­taen, on tästä help­po pitää. Sa­tu­mai­sen is­kevä miljöö, aja­tuk­sel­la pu­not­tu sa­la­liit­to ja ar­ki­ses­ta ko­ke­muk­ses­ta täy­sin poik­kea­vat muu­tok­set elämän pe­lisääntöi­hin te­kevät kaik­ki tästä ava­ruu­soop­pe­raa par­haim­mil­laan. Kun vielä elo­ku­van au­dio­vi­suaa­li­nen kuo­si on kestämättömän ko­mea on vai­kea tietää kuin­ka lä­hellä pa­kah­tu­mis­ta ol­laan kai­kil­la rin­ta­mil­la.
E­lo­ku­van heik­ko koh­ta ovat al­ku­peräis­teks­tien jättämät odo­tuk­set, ja se että tässä ky­se on vas­ta kah­den elo­ku­van seik­kai­lun en­simmäi­sestä osas­ta. Tai­val on hui­kea, mut­ta vä­lia­jan myötä saa­vu­tet­tu etap­pi kaik­kea muu­ta kuin pää­te­pis­te. Kir­jan­sa lu­ke­neet kat­so­jat ovat myös är­syyn­ty­neet joi­den­kin kes­keis­ten seik­ko­jen pi­mittä­mi­sestä, mut­ta ehkä näiltä osin ky­se on toi­sen elo­ku­van pe­taa­mi­ses­ta. Tur­hal­le jap­pa­sul­le tai Lync­hin has­sun­haus­kal­le kir­mai­lul­le tässä ei ole ai­kaa sillä aja­tuk­sel­la ete­nevä seik­kai­lu ki­rii sel­lai­sen syk­keen pääl­le, että yh­destä sa­tu­mai­ses­ta ti­lan­tees­ta on hä­din tus­kin sel­vit­ty en­nen kuin uu­si är­sy­ke odot­taa jo pii­pus­sa. Äh­kyn si­jaan pääl­limmäi­nen tun­ne on kui­ten­kin pa­kah­dus ja ihas­tus.
Voi vain toi­voa, että toi­nen osa lu­nas­taa kaik­ki lu­pauk­set kun se kah­den vuo­den päästä nähdään. Tässä in­ter­ga­lak­ti­nen po­liit­ti­nen kie­roi­lu on la­dan­nut shak­ki­lau­dan her­kul­li­ses­ti, mut­ta sitä mi­ten ja mik­si voi­daan vas­ta ar­vuu­tel­la.

Kuva

Upea aito 4K-kuva on fantastisen dynaaminen, vakaa ja kaikessa vieraudessaan luonteva. Kuva ei ole hätkähdyttävän terävä, mutta anti on kauniin huoliteltua, mielikuvituksekkaan ihastuttavaa ja aina moitteettoman vakaata. Elokuva kuvattiin 4.5k IMAX-kameroilla, mutta ajettiin sittemmin 35mm filmille ennen uudelleen digitointointia. Epätavallisen prosessin tavoitteena oli toismaailmallisen filmimäinen kuosi, jossa on myös onnistuttu. Samalla kuitenkin on luovuttu pienestä määrästä yksityiskohtia kuvan erottelukyvyssä. Parhaimmillaan jälki on kyllä upean erottelevaa, ja kauttaaltaan upean ilmeikästä, mutta vastoin klassista hokemaa filmi - eikä varsinkaan 35mm filmi - ei ole resoluutioltaan ääretön.

Ääni

Päheä ääniraita takoo tieteisfiktiolle sellaisen tribaalitunnelman, että olohuone tärisee. Energisen tilava ja tilaisuuden tullen hurjan yrmeä ääniraita on dialogiltaan eleetön, musiikiltaan iskevän originelli ja tehosteiltaan suorastaan anteeksipyytelemättömän vihainen. Äänimaisema on periksiantamaton, mutta kiehtovasti sorvattu ja niin nyanssipitoinen ettei puutumiselle olle sijaa.

Ekstrat

4K-levy on ekstraton. Boksin HD-levyllä noin 78 minuutin edestä koosteita elokuvan synnystä, sen hahmoista, suvuista ja erityispiirteistä. Hahmojen välisiä suhteita varovasti avaavat koosteet voivat olla hyvä apu elokuvan maailmaan, mutta ne voivat myös hitusen spoilata. Valikko tuntuu tarjoavan samoja koosteita useammassa eri kohdassa, mutta kattaus on sinällään hyvä joskin turhan silputtu. (IJ)
21/01/2022

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy