Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

El Cid - kuninkaan soturi

El Cid 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1961Kesto: 180 minuuttia
Julkaisija: Soul MediaKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 51
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5709165684227

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

El Cid on his­to­rial­li­sen draa­man merk­ki­teok­sia, ee­pos­mai­nen ta­ri­na Es­pan­jan va­paut­ta­jas­ta Rod­ri­go Diaz de Bi­va­ris­ta, jo­ka val­loit­ti Va­len­cian ja aloit­ti mu­ha­met­ti­lais­ten val­lan mu­re­ne­mi­sen Ibe­rian nie­mi­maal­la vuo­den 1099 tie­noil­la.

El Cid on his­to­rial­li­sen draa­man merk­ki­teok­sia, ee­pos­mai­nen ta­ri­na Es­pan­jan va­paut­ta­jas­ta Rod­ri­go Diaz de Bi­va­ris­ta (C­harl­ton Hes­ton), jo­ka val­loit­ti Va­len­cian ja aloit­ti mu­ha­met­ti­lais­ten val­lan mu­re­ne­mi­sen Ibe­rian nie­mi­maal­la vuo­den 1099 tie­noil­la.
E­lo­ku­va jäi mie­lee­ni kum­mal­li­sel­la ta­val­la 1960-lu­vul­la suo­si­tuis­ta Let­ra­set-siir­to­ku­vis­ta, mut­ta hy­vin se on tun­tu­nut kan­ta­van ny­kypäivään­kin. El Cid on erään­lai­nen kris­tu­sal­le­go­ria, sillä hän nou­si suu­ruu­teen ar­mah­ta­mal­la mus­li­mi ruh­ti­mas Mou­ta­mi­nin (Doug­las Wil­mer) maan­pe­tok­sen uhal­la. Ti­lan­ne ver­tau­tuu ny­kypäivän is­la­mi­lai­siin yh­teis­kun­tiin, joi­den kir­jo on suu­ri. Puo­let Es­pan­jaa val­loit­ta­neet mau­rit eivät välttämättä kat­so­neet hyvällä Af­ri­kas­ta saa­pu­vaa kiih­ko­mie­lis­ten jouk­ko­jen uh­kaa. El Cid yh­dis­ti poh­joi­sen voi­mat ja rau­han­tah­toi­sim­pien mau­rien jou­kot me­nes­tyk­sekkääs­ti.
E­lo­ku­va­na tätä voi kat­soa an­ti­ra­sis­ti­se­na kan­na­not­to­na. Ai­kan­sa suur­tuo­tan­nois­ta se eroaa myös välttämällä mus­ta­val­koi­sia ase­tel­mia. Ih­mi­set kas­va­vat ta­pah­tu­mien ede­tessä ja nii­den vai­ku­tuk­ses­ta, jo­ten hyvä ja pa­ha -a­se­tel­mat unoh­de­taan ilah­dut­ta­vas­ti.
Sa­mal­la ky­seessä on kreik­ka­lai­nen draa­ma, sillä kum­mois­ta rea­lis­mia ei edus­ta tämäkään rak­kaus­ta­ri­na. Sul­ha­nen tap­paa tu­le­van ap­piuk­kon­sa, mor­sian (Sop­hia Lo­ren) suun­nit­te­lee sul­ha­sen sa­la­ma­mur­haa ja lo­pul­ta he löytävät rak­kau­ten­sa uu­del­leen.
E­lo­ku­van lop­pu­koh­taus kuu­luu po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin merk­ki­ta­pauk­siin siinä missä Va­pau­den pat­sas Api­noi­den pla­nee­tas­sa tai Psy­kon no­ja­tuo­li­koh­taus. Pa­ro­dioi­ta ja lai­nauk­sia vi­li­see myö­hemmässä viih­teessä.

Kuva, ääni & ekstrat

Vanha DVD-laitos oli kropattuna yksi digitaalisten elokuvalevyjen historian suurimmista pettymyksistä. Combolaitos korjaa tilanteen perinpohjin. BD täyttää tarkalta ja eroaa edukseen toiselle levylle talletetusta DVD-versiosta melkoisesti. Ääniraita soi kapea-alaisesti, mutta selkeästi. Ei ekstroja. (PS)
09/09/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy