Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
DVD

Muodon vuoksi – ensimmäinen tuotantokausi

Nip / Tuck – Season One 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2003Kesto: 608 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
Anamorfinen 1.81
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 111712EAN: 7321944322601

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

P­las­tiik­ka­ki­rur­gien toi­min­taa seu­raa­va me­nes­tys­sar­ja kä­sit­te­lee päätök­sen­te­koa ja taus­to­jen ha­ke­mis­ta kun­kin leik­kauk­seen ha­ke­van yk­silön ta­pauk­sen ta­ka­na.

P­las­tiik­ka­ki­rur­gien toi­min­taa seu­raa­va me­nes­tys­sar­ja kä­sit­te­lee päätök­sen­te­koa ja taus­to­jen ha­ke­mis­ta kun­kin leik­kauk­seen ha­ke­van yk­silön ta­pauk­sen ta­ka­na. Flo­ri­da­lais­veit­si­mies­ten yk­si­tyi­selämän se­koit­tues­sa asiak­kai­den kans­sa au­ke­nee vyyh­ti ko­ko mit­ta­kaa­vas­saan. Toi­mi­va kli­nik­ka jou­tuu jat­ku­val­la syötöllä miet­timään tar­jot­ta­vien töi­den mo­raa­lia, jos­kin ta­lou­del­la on suu­ri roo­li päätös­ten­teos­sa. Pää­piir­teissään jo­kai­nen jak­so kes­kit­tyy yh­teen po­ti­laa­seen, mo­ni kä­si­tel­lyistä ei kui­ten­kaan py­sy hel­pos­ti pois­sa seu­raa­vis­ta­kaan epi­so­deis­ta.
Le­ku­rei­den toi­min­ta­ta­vat poik­kea­vat toi­sis­taan huo­mat­ta­vin mi­toin. Sek­suaa­li­ses­ti vi­rii­li, ää­ri­nar­sis­ti­nen Ch­ris­tian Troy (Ju­lian Mc­Ma­hon) pe­laa sääntö­jen ra­ja­mail­la, po­ti­lai­den tun­teil­la ja ar­vok­kaan am­ma­tin mah­dol­lis­ta­mil­la vas­ta­pal­ve­luk­sil­la. Ta­ka­ki­reä Sean Mc­Na­ma­ra (Dy­lan Walsh) on pa­rem­min­kin kiin­nos­tu­nut avio­liit­ton­sa pe­las­ta­mi­ses­ta sekä il­mais­hoi­to­jen ja­ka­mi­ses­ta ta­pa­tur­ma­po­ti­lail­le. Yleisön suo­sik­ki­fi­guu­rit sekä puol­ten­va­lin­nat tehdään hel­poik­si. Al­ku­kau­den ai­ka­na tun­tee­ton toh­to­ri Troy nou­see mo­nel­le kär­ki­kymp­pi­lis­tal­le te­le­vi­sio­vei­ja­reis­ta il­jettä­vim­piä va­lit­taes­sa. Tun­tei­den muu­tos ja ih­mis­ten no­pea­kin ke­hi­tys on ame­rik­ka­lai­sen te­le­vi­siod­raa­man yk­si­noi­keus – se sil­le suo­ta­koon.
To­del­li­ses­sa maail­mas­sa ku­kaan tus­kin ha­luaa nähdä kun ih­mis­per­se lei­ka­taan ir­ti. Sil­mien sul­ke­mi­nen on odo­tet­tu reak­tio. Leik­kauk­sien näyttä­mi­nen jo­kais­ta skal­pel­lin­ve­toa myö­ten toi­mii te­ho­kei­no­na hömpö­tysp­las­tiik­ka­ki­rur­gian vas­tus­ta­jien vaa­ka­kup­piin. Yli­ko­ros­tet­tu ve­ri­syys ja graa­fi­suus toi­mi­vat in­hon tun­tee­seen ve­do­ten, toi­vot­ta­vas­ti mo­nia vää­ristä syistä han­kit­ta­via rin­to­jen­suu­ren­nuk­sia estäen.
Ma­te­ria­lis­ti­sen ja kau­neus­kes­kei­sen yh­teis­kun­nan vaa­ti­muk­sis­ta lie­nee tur­ha tässä yh­tey­dessä edes pu­hua. Hy­vin­voin­nin esittä­mistä väl­tetään, kuo­ren al­la jo­kai­nen ruu­dul­la esi­tettävä fi­guu­ri on sää­littävässä ja­mas­sa. Leik­kauk­sen jäl­keen­kin. Mus­tan ko­me­dian si­joi­tu­sympä­ristönä leik­kaus­sa­li on eh­do­ton.

Kuva, ääni & ekstrat

Synkkä tunnelma heijastuu kankaallakin, etenkin leikkaussalikohtauksissa. Rakeisuutta pinnalla. Stereoraita on puheen osalta tiukkaa tuuttausta, muuten äänikartta jää kapeaksi. Leikkauksien aikana paahtaa raivokas score. Tunnarin basso-osat ja runsaus ovat ristiriidassa ympäristön kanssa. Kompressointi on unohdettu. Viitoslevylle on tallennettu komea kattaus ekstroja. Päävalikosta nähdään neljä minuuttia poistettuja kohtauksia, lisämateriaalivalikosta runsaammin. Kolme dokumenttiaa: sarjan taustoihin tutustuva ”Giving Drama a Face Lift” (23 min), mainosvideon lailla (määrätyissä katsojissa) toimiva plastiikkakirurgian historiaa ja syitä avaava 'Realistic Expectations: The Practice of Plastic Surgery (8 min), sekä ruumiinleikkelyä avaava "Are They Real or Fake?: The Miraculous Make-up Effects on Nip/Tuck" (6 min). Viisi minuuttia epäonnistuneita kohtauksia. Musiikkivideo. (VA)
13/07/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy