Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Hytti nro 6

Elokuva

Tär­keintä on mat­ka.

Tär­keintä on mat­ka.
Lau­ra on saa­pu­nut Venäjäl­le kieltä op­pi­maan. Haa­veet kou­lut­tau­tu­mi­ses­ta ar­keo­lo­gik­si eivät ole joh­ta­neet aja­tus­ta pi­demmäl­le. Ih­mis­suh­tei­den verk­ko ei kas­va, kiin­teä suh­de Iri­naan vai­kut­taa pin­ta­puo­li­sel­ta ja li­hal­li­sel­ta.
Mur­mans­kiin so­vit­tu yh­tei­nen mat­ka ka­riu­tuu Iri­nan työ­kii­rei­siin. Sa­nan '­kii­re' suh­teel­li­suus avau­tuu Lau­ral­le vai­heit­tain. Mat­ka on sil­ti tehtävä.
Tätä huo­ne­to­ve­ria ei voi va­li­ta. Hyt­ti nu­me­ro 6 kät­kee oven­sa taak­se kak­si nuor­ta, mur­ros­vai­het­ta elävää ai­kuis­ta. Ti­la pa­kot­taa toi­sil­leen vie­raat Lau­ran ja Lho­han dia­lo­giin. On­gel­mal­li­ses­ta alus­ta huo­li­mat­ta, jut­tu ke­hit­tyy luon­te­vas­ti. Luot­ta­mus syn­tyy pa­la pa­lal­ta.
J-P Pas­sin ka­me­ra seu­raa Lau­raa ihol­la. Kä­si­va­ra ko­ros­taa ju­nan liik­keitä, luo­den elo­ku­vaan oman­lais­taan pol­jen­toa. Mai­se­mia ei kum­mem­min ihail­la, oh­jaa­ja Ju­ho Kuos­ma­nen kes­kit­tyy ih­mi­siinsä. Sei­di Haar­lan ja Yu­riy Bo­ri­so­vin vä­lil­le syn­tyvä yh­teys on to­tis­ta elo­ku­van ma­giaa. Ti­la an­taa sil­le oi­vat puit­teet.
Can­ne­sin elo­ku­va­kes­tien Grand Prix jaet­tiin an­siois­ta. Hyt­ti nro 6 on ta­ri­nal­taan pie­ni, sil­ti huo­mat­ta­va elo­ku­va en­nak­ko­luu­lo­jen voit­ta­mi­ses­ta. Hy­tissä, jos­ko elämässä ylei­sem­minkään, ku­kaan ei ole sitä miltä al­kuun näyttää.
Ro­sa Lik­so­min kym­me­nen vuo­den ta­kai­ses­ta Fin­lan­dia-pal­ki­tus­ta me­nes­tys­ro­maa­nis­ta ei jäl­jellä ole kuin ke­hyk­set. Kä­si­kir­joi­tus mu­kai­lee tee­mo­ja, mut­ta va­paut­taa ta­ri­nan — ja tun­teen. (VA)
03/11/2021

Traileri

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2021Kesto: 106 minuuttia
Julkaisija: B-Plan Distribution 
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (B-Plan Distribution) ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy