Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

Brothers’ Nest

Elokuva

Jo­ka­keväi­nen Night Vi­sions on koit­ta­nut.

Jo­ka­keväi­nen Night Vi­sions on koit­ta­nut. Fes­ti­vaa­li­pa­ri­val­ja­kon pie­no­kai­nen esittää kol­mi­sen­kym­mentä täys­pitkää elo­ku­vaa, mu­ka­na jäl­leen so­pu­suh­tees­sa uut­ta ja van­haa. Kat­taus on le­vi­tet­ty huo­lel­la, mar­gi­naa­lie­lo­ku­vaa tuo­daan ko­pio­kau­pal­la Maa-p­la­nee­tan jo­ka kol­kas­ta. Brot­hers' Nest edus­taa Osea­nian sek­to­ria.
Kes­ki-iän jo ylittä­neet vel­jek­set Jeff ja Ter­ry var­mis­ta­vat pe­rinnön­jaon ete­nevän ha­lua­mal­laan ta­val­la. Isä­puo­li Ro­ger oli­si pa­ras pitää pois tieltä äi­ti­muo­rin mam­mo­nien tul­les­sa uus­ja­koon. Ra­han ol­les­sa vai­kut­ta­ja­na, toi­min­ta­kei­noil­la ei ole ra­jo­ja. Ah­neuk­sis­saan ih­mi­nen on kek­se­liäs eläin.
B­rot­hers' Nest on kah­denvä­li­nen elo­ku­va si­joi­tet­tu­na yh­teen ti­laan yh­tenä päivänä, tähtäi­men ol­les­sa yh­dessä eri­tyis­het­kessä. Vel­jes­ten dia­lo­gi täyttää tyhjän ti­lan, stoo­ri käyn­nis­tyy jou­he­vas­ti. Kum­mal­li­nen ase­tel­ma tar­joaa poik­keuk­sel­li­sen tut­kin­ta­kul­man per­heen­sisäi­seen his­to­riaan.
Yh­den ti­lan ja yh­den agen­dan elo­ku­va aset­taa kui­ten­kin vaa­ti­muk­sen­sa. Pitkä­ve­tei­syy­den uh­ka muis­tut­taa ole­mas­sao­los­taan tois­tu­vas­ti. Kä­si­kir­joi­tuk­sen ryt­mi ler­pah­taa. Heh­keä vä­rimää­rit­te­ly syö in­die-us­kot­ta­vuut­ta teh­den vi­suaa­li­ses­ta ko­ko­nai­suu­des­ta te­le­vi­sios­tu­dion­kel­meän. (VA)
11/04/2019

Traileri

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2018Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: Night Visions 2019 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy