Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Kuolema saa odottaa

Die Another Day 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2002Kesto: minuuttia
Julkaisija: MGM 
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (MGM) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kaik­kien ai­ko­jen isänpäiväe­lo­ku­va, DAD, heittää Bon­din kan­sainvä­lis­ten ti­mant­ti­roh­mu­jen perään.

Kaik­kien ai­ko­jen isänpäiväe­lo­ku­va, DAD, heittää Bon­din kan­sainvä­lis­ten ti­mant­ti­roh­mu­jen perään. Poh­jois-Ko­reas­ta Kuu­baan ja Is­lan­tiin lyk­kivä ta­ri­na on vet­reä ker­ron­ta nyt jo kli­seek­si muo­dos­tu­nees­ta pe­rus­kaa­vas­ta, jos­sa yk­sinäi­nen va­koo­ja kär­sii kaik­ki vaa­rat mat­kal­laan pi­laa­maan pa­hik­sen bi­leet. Epi­so­di on kui­ten­kin ener­gi­nen ja su­la­va siinä mää­rin, että toi­min­ta ten­hoaa mu­kaan­sa hy­vin.
Pa­rem­pi­han tämä­kin on kuin muis­ti­ku­va ker­toi, jo­ten oi­keas­taan seik­kai­lun pää­see nyt nä­kemään uu­del­leen tuo­rein sil­min. Elo­ku­van ni­mi tuot­ti te­kijöil­le vai­vaa vii­me­het­kiin as­ti, ja jos ni­mi on­kin 007-e­lo­ku­vien pitkässä sar­jas­sa pe­rin mitään­sa­no­ma­ton on se kui­ten­kin re­hel­li­nen slo­ga­ni kuo­le­mat­to­mal­le agen­til­le. Myös ta­ri­na on nyt ko­mi­tea­työnä syn­ty­nyt soit­to­lis­ta odo­te­tuis­ta pa­la­sis­ta, mut­ta kei­tos on hyvä.

Kuva & ääni

Erinomainen kuva on vakaa, värikylläinen ja moitteettoman erotteleva. Ääniraita levittäytyy energisesti tilaan, ja täyttää kaikki geneerisen toimintarallin tunnusmerkit.

Ekstrat

Ekstroissa mm. asiallinen kooste elokuvan synnystä (52 min.). Kyseessä on brittipainos, joka on identtinen suomalaisen julkaisun kanssa. (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy