Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Grapes of Wrath

Vihan hedelmät 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1940Kesto: 124 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 23648EAN: 7391772394446

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mikä on to­tuu­den het­ki?

Mikä on to­tuu­den het­ki? Se on se, kun ylität ko­ko su­vun voi­min Pe­cos-joen ja saa­vut Uu­teen Mek­si­koon 1930-lu­vun alus­sa suun­ta­na Ka­li­for­nia.
Vuok­ra­vil­jel­mien eh­dyt­tyä mies­ta­pos­ta eh­do­na­lai­seen pääs­seen Tom Joa­din per­he yrittää löytää leivän­syrjää län­nestä, mut­ta niin te­kevät kym­me­net tu­han­net muut­kin.
Mc­Cart­hyn ai­ka­na tämä oli­si edus­ta­nut puh­das­ta so­sia­lis­tis­ta nä­ke­mystä. Kun For­din klas­sik­ko­fil­min kat­soo sa­ma­na päivänä, kun UPM-Kym­me­ne ker­too jouk­koir­ti­sa­no­mis­taan, voi vain ol­la kii­tol­li­nen ny­ky-yh­teis­kun­nan tur­va­ver­kois­ta. Joa­deil­la ei ol­lut kuin toi­sen­sa, mut­ta se­kin on pal­jon.
Ih­mi­sen to­del­li­nen luon­to löy­tyy poik­keus­ti­lan­teis­sa, hyvät ja jyvät erot­tu­vat aka­nois­ta.
John Stein­bec­kin klas­sik­ko­ro­maa­ni (1938) ku­vat­tiin par­hain mah­dol­li­sin voi­min. Etäi­syys oli so­pi­va, kun pörs­si­ro­mah­dus­ta seu­ran­nut la­ma­kau­si oli vaih­tu­nut uu­teen op­ti­mis­miin, jo­ta var­jos­ti vain kau­kai­nen so­ta Eu­roo­pas­sa.
Hen­ry Ford ot­ti Os­ca­rin äi­ti esittä­neen Ja­ne Da­rwel­lin ta­paan, mut­ta John Car­ra­di­ne Ca­sy­na on sa­maa luok­kaa. Mie­len­kiin­toi­sia si­vuo­sia, mm. Ward Bond ja Ant­ho­ny Quinn.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas mustavalkokuva näyttää odotuksia paremmalta ja dialogi toistuu selkeästi ääniraidalla. Ei ekstroja. (PS)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy