Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Henki

Wit 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

Ai­ka­moi­nen elo­ku­va uras­ta, elämästä ja koh­dun kai­puus­ta.

Ai­ka­moi­nen elo­ku­va uras­ta, elämästä ja koh­dun kai­puus­ta. Sub­jek­tii­vi­sen näkö­kul­man mu­kaan lääkä­rit, var­sin­kin tut­ki­joi­na pä­tevät, ovat enemmän ma­te­maa­tik­ko­ja kuin hu­ma­nis­te­ja. He ovat lah­jak­kuuk­sia, joi­den vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot eivät ole muun lah­jak­kuu­den ta­sol­la.
Lääkä­reitä sen enempää soi­maa­mat­ta tämän elo­ku­van ot­tai­si kurs­si­vaa­ti­muk­siin­sa jär­kevä lää­kik­sen opet­ta­ja. Em­ma Thomp­son kä­si­kir­joit­ti oh­jaa­jan kans­sa li­ki täy­del­li­sen ku­vauk­sen siitä, mitä ih­mi­sel­le ta­pah­tuu, kun hän sai­ras­tuu syöpään.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva. Ääniraita hakee tilaa oikeastaan vain sairaalan taustaäänistä. Se riittää. Ei ekstroja. Niitä ei tarvita. (PS)

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2001Kesto: 95 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
Anamorfinen 1.77
Ääniraita: Dolby Surround
VET: 200450EAN: 7321944917814

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy