Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Ötökän elämää

Elokuva

Kiertävä kirp­pu­sir­kus pe­las­taa muu­ra­hai­syh­dys­kun­nan las­te­na­ni­maa­tios­sa Ötökän elämää.

Kiertävä kirp­pu­sir­kus pe­las­taa muu­ra­hai­syh­dys­kun­nan las­te­na­ni­maa­tios­sa Ötökän elämää. Heinä­sirk­ko­jen uh­kaa­mat mur­kut luu­le­vat sir­kuk­sen pul­lis­te­le­via viih­de­tai­tei­li­joi­ta so­ta­san­ka­reik­si. Ja niin kuin jos­kus elävässä­kin elämässä, suu­ret luu­lot saa­vat ih­meitä ai­kaan.
Jo­ka vuo­si mur­kut jou­tu­vat keräämään herk­ku­ja uh­ri­lah­jak­si heinä­sir­koil­le pitääk­seen nämä suu­ret pe­dot tyy­tyväi­sinä. Vas­ta ul­ko­puo­lel­ta tu­le­va esi­merk­ki ja yh­dys­kun­nan pel­le pe­lot­to­man, työläis­murk­ku Fli­kin, kek­se­liäi­syys saa ke­ko­hem­mot kä­sittämään, että suu­ri ko­ko ja pe­lot­ta­va ul­ko­muo­to eivät ai­na rat­kai­se. Ka­pi­na sor­ta­jia vas­taan voi al­kaa.
Ko­va­kuo­riai­nen, mus­ta­les­ki, ru­koi­li­ja­sirk­ka ja tytök­si luul­tu leppä­kert­tu­kun­di muo­dos­ta­vat Fli­kin kans­sa kom­man­do­jou­kon, jon­ka joh­dol­la ru­ve­taan ke­hit­te­lemään Suur­ta Hämäystä sirk­ka­pe­to­jen pään­me­nok­si. Neu­vok­kaan pik­ku­murk­ku Do­tin mus­tik­ka­par­tio kun­nos­tau­tuu myös va­koi­lu­puu­his­sa ja pal­jas­taa vi­hol­lis­po­mo Hop­pe­rin ka­ta­lat suun­ni­tel­mat.
O­ma ke­ko kul­lan kal­lis
Ötökän elämää on Toy Sto­ryn te­kijöi­den, Dis­neyn ja Pi­xa­rin yh­teis­tuo­tan­toa. Ani­maa­tio hi­ve­lee sil­miä ja ”ai­to­jen ku­vien” erot­ta­mi­nen tie­to­ko­ne­tai­tu­roin­nis­ta on­kin lä­hes mah­do­ton­ta. Ko­ho­koh­ti­na ta­ri­nas­sa ovat kirp­pu­sir­kuk­sen pie­leen me­nevä py­ro­tek­niik­kanäytös ja jän­nittävät lin­tu­jen hyökkäyk­set.
Toy Sto­ryn ta­pai­sia klas­si­koi­ta ei kui­ten­kaan jo­ka vuo­si syn­ny. Ötökän elämän ”näyt­te­lijä­kaar­tis­ta” puut­tu­vat cow­boy Woo­dyn ja ast­ro­naut­ti Buz­zin ta­pai­set suu­ret per­soo­nat. Ja tie­ten­kin ta­ri­nan kon­na, hir­mui­nen Hop­per-loik­ka­ri, on va­ras­taa ko­ko shown.
Ötökän elämää on lap­siystäväl­li­ses­ti pu­hut­tu suo­mek­si. Meikäläis­ten näyt­te­lijöi­den työ kestää var­mas­ti ver­tai­lun al­ku­peräisää­ni­tyk­sen rin­nal­la. (HB)

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 1998Kesto: minuuttia
Julkaisija:  
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy