Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

World War Z - 3D

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

YK:n lu­kuun maail­man krii­si­pesäk­keitä kiertä­nyt tut­ki­ja jou­tuu piik­ki­pai­kal­le kun ä­kil­li­nen epi­de­mia al­kaa muut­taa ih­mi­siä ve­si­kau­hui­sik­si mätä­kim­puik­si.

YK:n lu­kuun maail­man krii­si­pesäk­keitä kiertä­nyt tut­ki­ja (B­rad Pitt) jou­tuu piik­ki­pai­kal­le kun ä­kil­li­nen epi­de­mia al­kaa muut­taa ih­mi­siä ve­si­kau­hui­sik­si mätä­kim­puik­si. Vi­rus­dek­ka­rin ja zom­bie-mätön näpsäkäs­ti yh­distävä elo­ku­va ei ty­pistä epi­de­mian syn­ty­me­ka­nis­mia al­kuint­rok­si vaan hi­vut­tau­tuu as­kel as­ke­leel­ta koh­ti ta­pah­tu­mien syitä ja mah­dol­lis­ta vas­talää­kettä.
E­lo­ku­va luo hie­nos­ti tun­nel­maa tar­joi­le­mal­la kaik­ki gen­ren va­kio­koh­tauk­set, mut­ta myös run­saas­ti omia ai­voi­tuk­siaan yllättävän vet­reässä kuo­sis­sa. Ry­mis­te­lyä riittää maal­la ja il­mas­sa, mut­ta toi­min­ta py­syy ta­ri­nan­kul­je­tuk­sen vaa­ti­mis­sa sfää­reissä ja niin ti­lan­teet kuin miljööt­kin vir­keinä. Phi­la­delp­hias­ta Ko­rean de­mi­li­ta­ri­soi­dul­le vyö­hyk­keel­le ja sul­jet­tuun Je­ru­sa­le­miin vaih­tu­vat ta­pah­tu­ma­pai­kat ovat kuin Ja­mes Bon­dis­ta kon­sa­naan, eikä tätä pys­ty ai­na­kaan hauk­ku­maan klaust­ro­fo­bi­sek­si bud­jet­ti­kyräi­lyk­si. Raf­laa­van ni­men herättä­miin en­nak­ko-o­do­tuk­siin näh­den lop­pu­tu­los on erittäin po­si­tii­vi­nen yllä­tys.
Ta­ri­nan lu­pai­le­ma se­li­tys jää lo­pul­ta pitkäl­ti uu­pu­maan, mut­ta tässä löy­det­ty oi­val­ta­va tais­te­lu­mah­dol­li­suus on se­kin enemmän kuin gen­ressä yleensä. Ko­he­ren­tin al­ku­ta­ri­nan puut­tu­mi­nen kieltämättä hie­man kes­kipäistää tätä, mut­ta toi­saal­ta na­pak­ka lop­pu ja muu­ta­ma ta­va­no­mais­ta raa­dol­li­sem­pi kään­ne riittää herättämään res­pek­tiä. Hyvä tun­nel­ma. Teat­te­ri­ver­sio.

Kuva, ääni & ekstrat

Kylmän sinisin ja vihertävin sävyin värjätty kuva on kiitettävän terävä ja hektisimpiä otoksia lukuun ottamatta myös hallitun vakaa. Tiukimmassa zombie-vyörytyksessä ainakin aktiivi-3d:llä tuntuu olevan hieman vaikeuksia pitää kuosinsa. Tilavaikutelma luo asiallisesti syvyyttä, mutta aidolta tilakuvalta tämä ei koskaan aivan vaikuta - eikä sitä olekaan. Ääniraita on hienosti mukana tunnelmissa. Ekstraton. (IJ)
29/12/2013

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MVC 3D 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7332431040670

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy