Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

American Factory

Elokuva:
Kuva & Ääni:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2019Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
1.78
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

My­kistävä do­ku­ment­tie­lo­ku­va siitä mitä ta­pah­tuu kun kii­na­lai­nen au­ton­la­si­val­mis­ta­ja os­taa sul­je­tun au­to­teh­taan Ohios­ta, Yh­dys­val­lois­ta, ja yrittää muut­taa sen oman kaa­van­sa mu­kaan toi­mi­vak­si la­si­teh­taak­si.

My­kistävä do­ku­ment­tie­lo­ku­va siitä mitä ta­pah­tuu kun kii­na­lai­nen au­ton­la­si­val­mis­ta­ja os­taa sul­je­tun au­to­teh­taan Ohios­ta, Yh­dys­val­lois­ta, ja yrittää muut­taa sen oman kaa­van­sa mu­kaan toi­mi­vak­si la­si­teh­taak­si. Pai­kal­lis­ten ilo työ­paik­ko­jen ta­kai­sin­saa­mi­ses­ta vaih­tuu vä­hi­tel­len hämmäs­tyk­sek­si kun uu­det isännät tuo­vat kii­na­lai­sen ku­rin ja odo­tuk­set mu­ka­naan. Hämmäs­ty­neitä ovat myös kii­na­lai­set joh­ta­jat, jot­ka tun­tu­vat odot­ta­neen toi­sen­lais­ta työa­sen­net­ta län­si­mai­sil­ta työ­ryh­miltä.
Y­li­lyön­tejä ta­pah­tuu puo­lin ja toi­sin kult­tuu­rien törmä­tessä tiu­kas­ti yh­teen, mut­ta vir­kistäväs­ti sekä säröjä että ha­lua ymmärtää vas­ta­puol­ta löy­tyy mo­lem­mil­ta puo­lil­ta ai­taa. Do­ku­men­tin kaa­ri hui­pen­tuu ame­rik­ka­lais­ten mat­kaan Kii­naan, missä nähdään pei­lin toi­nen puo­li. Tämä on rau­hal­li­sen al­le­vii­va­ma­ton ja hämmäs­tyttävän re­hel­li­nen do­ku­ment­ti, jo­ka tun­tuu esit­te­levän hui­kean kiin­nos­ta­van ta­pauk­sen­sa vail­la it­sestään­sel­vyyk­siä tai it­se­riit­toi­sia joh­topäätök­siä. Tämä kan­nat­taa nähdä jos kult­tu­rien koh­taa­mi­nen ja glo­baa­li yri­tys­toi­min­ta kiin­nos­taa, ja vaik­ka nämä eivät kiin­nos­tai­si­kaan.
E­lo­ku­va on en­simmäi­nen Ba­rack ja Mic­hel­le Oba­man sää­tiön tuot­ta­ma do­ku­ment­tie­lo­ku­va.

Kuva, ääni & ekstrat

Ongelmattoman terävä kuva ja ääni. Netflixistä löytyy poikkeuksellisesti dokumentin lisukkeiksi myös Obamoiden haastattelu erillisenä videona. (IJ)
15/05/2020

Tekijät

Ohjaaja: Steven Bognar Julia Reichert
Kuvaus: Steven Bognar
Musiikki: Chad Cannon

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy