Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Jack Reacher - paluu päämajaan

Jack Reacher - Never Go Back 

Elokuva

Ex-e­vers­ti Jack Reac­he­rin en­tistä osas­toa joh­taa näinä päi­vinä Miss Maail­ma -­ta­son evers­ti Su­san Tur­ner.

Ex-e­vers­ti Jack Reac­he­rin en­tistä osas­toa joh­taa näinä päi­vinä Miss Maail­ma -ta­son evers­ti Su­san Tur­ner. Tuo­re po­mo van­gi­taan vä­hintään­kin epämääräi­sin pe­rus­tein, osal­li­suus toi­sel­la puo­len maail­maa ta­pah­tu­nei­siin te­loi­tuk­siin ei pa­pe­ril­la, eikä Reac­he­riä, va­kuu­ta. Suo­ri­te­taan ve­ri­nen van­ki­lao­pe­raa­tio. Tur­ner-Reac­her-kak­si­kon tehtävä muo­tou­tuu len­nos­sa, ajo­jah­din poh­ja­na on eri­lais­ten syyttö­myyk­sien ja syyl­li­syyk­sien pe­rus­te­le­mi­nen. Vi­hol­li­sia il­maan­tuu jo­ka nur­kal­ta.
Maail­man­pe­las­ta­jat tai glo­baa­lia ri­kol­li­suut­ta set­vivät, ar­ki­sel­ta näyttävät su­per­san­ka­rit, ovat kuo­le­va la­ji­tyyp­pi. Mai­nit­tuun jouk­koon su­lau­tu­va Jack Reac­her on han­ka­la ta­paus. Reac­he­rin tu­los­kes­kei­nen, var­sin suo­ra­vii­vai­nen on­gel­man­rat­kai­su­mal­li pyr­kii rea­lis­miin, ol­len kui­ten­kin täy­sin yli­luon­nol­lis­ta, ylit­se­pur­sua­vaa vä­ki­val­lan ilo­tu­li­tus­ta.
Kä­si­kir­joi­tus rul­laa epäus­kot­ta­va­na, pääo­sin mie­len­kiin­not­to­ma­na. So­ti­las­po­lii­si­joh­don ja kan­sainvä­li­sen ri­kol­lis­toi­min­nan yh­teyk­siä et­sitään sisältä päin. Ohes­sa kul­je­te­taan pie­ni­muo­tois­ta, oras­ta­vaa rak­kaus­ta­ri­naa sekä tut­ki­taan Reac­he­rin mah­dol­lis­ta isyys­ky­sy­mystä.
Tom Crui­sen esittäessä it­seään mer­kittäväs­ti raa­mik­kaam­paa roo­li­hah­moa, ka­rua Jack Reac­he­ria, on rea­lis­min vii­me­rip­peet ka­do­tet­tu. Esi­ku­van­sa ja­lanjäl­jissä kul­ke­mi­seen Crui­sen tai­dot eivät riitä. Il­meetön tih­rus­ta­ja ei ole missään mää­rin us­kot­ta­va en­ti­senä me­ga­su­per­tap­pa­jaup­see­ri­na.
Toi­nen Lee Chil­din kir­jaan poh­jau­tu­va Jack Reac­her -fil­ma­ti­soin­ti le­viää val­ko­kan­kail­le per­jan­tai­na 21. lo­ka­kuu­ta. (VA)
25/10/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 118 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy