Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

Richard Jewell

Elokuva:
Kuva & Ääni:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2019Kesto: 129 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
2.39
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Netflix) ellei toisin mainita.

Elokuva

C­lint Eas­twoo­din oh­jaa­ma to­si­ta­ri­na at­lan­ta­lai­ses­ta var­ti­jas­ta, jo­ka estää vuo­den 1986 olym­pia­lais­ten pom­mi-is­kun muut­tu­mi­sen tu­hoi­sak­si.

C­lint Eas­twoo­din oh­jaa­ma to­si­ta­ri­na at­lan­ta­lai­ses­ta var­ti­jas­ta, jo­ka estää vuo­den 1986 olym­pia­lais­ten pom­mi-is­kun muut­tu­mi­sen tu­hoi­sak­si. San­ka­rin viit­ta re­vitään kui­ten­kin mie­hen selästä pian kun sel­viää, että yhä äi­tinsä luo­na asu­val­la mie­hellä on his­to­riaa san­ka­ri­ha­kui­suu­des­ta.
Vä­kevän läsnäo­le­va elo­ku­va ki­ristää ko­meas­ti ruu­via pääo­san­sa ympä­rillä ja mikä­li ta­ri­na ei ole en­tuu­des­taan tut­tu on vai­kea tietää kum­mal­le lai­dal­le ko­lik­ko lo­pul­ta pysäh­tyy. Paul Wal­ter Hau­ser te­kee na­pa­kan suo­ri­tuk­sen mie­henä, jon­ka sisältä san­ka­rin sydän pyr­kii hil­jai­sen määrä­tie­toi­ses­ti päivän­va­loon vaik­ka muu maail­ma ei ole­kaan val­mis ko­ko­nai­suut­ta us­ko­maan. Jon Hamm vetää yhtä­lail­la pä­tevän roo­lin rap­pioi­tu­nee­na FBI-a­gent­ti­na, jo­ka sitä vas­toin täyttää ehkä san­ka­rin ul­koi­set mi­tat, mut­ta jää va­jaak­si täl­le us­ko­tus­sa tehtävässä. Kat­hy Ba­tes äi­ti­muo­ri­na ja Sam Roc­kwell la­ki­mie­henä, jo­ka yrittää so­vit­taa kai­ken epä­ta­val­li­suu­den so­vin­nai­suu­den muot­tiin, täy­dentävät hie­non näyt­te­lijä­kaar­tin.

Kuva, ääni & ekstrat

Asiallinen kuva on ehtaa clinteastwoodia samettisesti patinoitua ilmettä ja rauhallisesti soljuvaa kuvausta myöten. Seesteinen, mutta läsnäoleva ääniraita. (IJ)
08/02/2021

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy